Debata młodzieżówek

W czwartek, tj. 27 lutego br. w naszej szkole odbyła się debata młodzieżowych
stowarzyszeń politycznych. Po jednej stronie zasiadł Pan Michał Piwowarski z Ruchu
Młodych, zaś po drugiej Pan Dominik Bób z Młodych Demokratów. Niestety mimo swej
deklaracji obecności, członkowie klubu młodych Prawa i Sprawiedliwości, nie pojawili
się na debacie. Spotkanie poprowadził teraźniejszy prezes KMP „Stańczyk” – Bartosz
Groth wraz z wiceprezesem Borysem Taniewskim.

W pierwszej części spotkania pytania zadawali organizatorzy. Zróżnicowanie
tematów było duże – od podejścia do dzisiejszej gospodarki, przez bezrobocie wśród
młodych, do finansowego wspierania Ukrainy. Podczas dyskusji Panowie byli sprzeczni,
ale w jednej kwestii się ze sobą zgodzili – obaj twierdzą, iż kluczem do zmniejszenia
bezrobocia wśród młodych jest zmiana systemu edukacyjnego i powrót do szkolnictwa
zawodowego.

Druga część spotkania polegała na zadawaniu pytań przez publiczność. Pytania
dotyczyły m. im.: wysokich kosztów pracy w Polsce i co trzeba zrobić, aby je zmienić.
Jednym z pytań, które szczególnie zapadną każdemu uczestnikowi debaty w pamięć, to
pytanie zadane przez pewnego ucznia do przedstawiciela Ruchu Młodych – „Kim jest
Janusz Palikot?”. Pytanie pozornie proste, sprawiło, iż Pan Piwowarski musiał
zastanowić się nad odpowiedzią, która brzmiała: „Janusz Palikot po pierwsze jest
człowiekiem.”

Kolejną ważną kwestią poruszoną na spotkaniu była kwestia małych partii
politycznych. Pytanie brzmiało: „Czy warto bać się małych partii, tj. Ruch Narodowy?”.
Obaj Panowie byli zgodni co do tego, że nie trzeba się bać tej konkretnej partii. Ponadto
członkowie Ruchu Narowodego zostali nazwani faszystami i idiotami.
Debata zakończyła się pomyślnie. Każda ze stron podzieliła się swoimi poglądami i
przybliżyła nam pracę swoich stowarzyszeń, uczniowie zadali nurtujące ich pytania, a
Pan Profesor Łukasz Skupny pilnie sprawował nad wszystkim pieczę. Kolejne spotkanie
organizowane przez KMP „Stańczyk” zostało zrealizowane bardzo dobrze.

Paulina Bylińska


Posted in Aktualności by

Finał konkursu „Z polską polityką na Ty!”

17 grudnia 2013 roku w auli III LO w Gdańsku odbył się finał konkursu „Z polską polityką na Ty!”. Najlepsze pary z gdańskich liceów konkurowały ze sobą w dwóch kategoriach: debaty lub wywiad. Jury, w którego skład weszli m. in.: Janusz Korwin- Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy oraz Szymon Moś i Adam Nieroda- Radni Miasta Gdańska, wybrało zwycięzców III edycji konkursu:

- w kategorii wywiad- Karol Handzel i Maciej Rusinowicz

- w kategorii debata- Adam Duchnowski i Piotr Płatkowski

Obie drużyny reprezentowały V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. 

19 grudnia w klubie miało miejsce oficjalne wręczenie nagrody głównej ufundowanej przez  Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jarosława Wałęsę. 

 

W imieniu Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk” pragniemy serdecznie podziękować tegorocznym sposnorom honorowym:

-Marszałek Sejmu RP Pani Ewie Kopacz

-Eurodeputowanemu Panu Jarosławowi Wałęsie,

-  Posłowi na Sejm RP Panu Maciejowi Łopińskiemu 

Zamieszczamy również zapis zwycięskiego wywiadu z Januszem Korwinem- Mikke

I miejsce janusz korwin-mikke 1503653_516932175080965_1499865595_n1470920_516932195080963_6565184_n1479595_516932208414295_988412495_n1462123_516931935080989_1629496100_n1472277_516931931747656_1041695376_n

1483508_482847698498584_1253269212_o

 


Posted in Aktualności, Z polską polityką na Ty! by

Spotkanie dyskusyjne KMP „Stańczyk” z prof. Piotrem Dominiakiem

Na świecie wciąż trwa dyskusja na temat obecnego kryzysu gospodarczego. Jego wybuch w 2008 roku i późniejszy zasięg był dla niemal wszystkich ekonomistów zaskoczeniem. To był sygnał, że możliwości przewidywania zmian sytuacji gospodarczej nie są takie, jak to sobie wyobrażaliśmy. Dwadzieścia lat temu jedna z najbardziej wiarygodnych niemieckich instytucji zajmujących się prognozami gospodarczymi przewidywała, że Polska osiągnie poziom 50% przeciętnego unijnego PKB na mieszkańca w roku 2030. Ten poziom już przekroczyliśmy. Nie tylko dzięki wynikom naszej gospodarki, ale w wyniku recesji w pozostałych krajach UE. To jedno z licznych zaskoczeń potwierdzających tezę profesora Piotra Dominiaka, iż świat stał się nieprzewidywalny.

13% stopa bezrobocia w Polsce często uznawana jest za dowód kryzysu. Czy jednak można mówić o kryzysie w kraju, w którym w najgorszym roku PKB wzrósł o 1% (dla porównania we Francji w 2012 roku PKB nie zmienił się). Mamy spowolnienie wzrostu gospodarczego, ale nie recesję. Osiągnięcie 5% stopy bezrobocia to marzenie ekonomistów i polityków. Jednak priorytetem musi być teraz poradzenie sobie z bezrobociem ludzi młodych. Liczona standardowo, tak jak dla innych grup wiekowych, stopa bezrobocia młodzieży przekracza w Polsce 25% (w wielu innych krajach jest jeszcze wyższa; w Grecji i w Hiszpanii wynosi ponad 55%). To jednak nie znaczy, że u nas co czwarty młody człowiek nie ma pracy. Ten wskaźnik uwzględnia tylko tych, którzy są już na rynku pracy (czyli nie uczą się i nie studiują w systemie stacjonarnym). W stosunku do całej tej grupy wiekowej (wliczając uczniów i studentów) bezrobotnych jest 9%. Przyczyny takiego stanu są skomplikowane i nie tylko wynikają z marnej obecnie koniunktury. Ogólnoświatowy trend umasowienia wykształcenia wyższego (w Polsce obecnie ponad 50% ludzi z danego rocznika idzie na studia wyższe) sprawił m.in., że przy tak wysokim bezrobociu, brakuje wykwalifikowanych robotników i techników. A wśród osób z wyższym wykształceniem brakuje tych z wykształceniem technicznym. Stąd dyskusje o dostosowaniu systemów edukacyjnych do potrzeb gospodarki. Obecna sytuacja w Polsce jest, w pewnej mierze, wynikiem błędów w polityce edukacyjnej (likwidacji szkolnictwa zawodowego). Ten błąd naprawi rynek, ale to wymaga czasu. Za kilka lat pozostaną tylko najsilniejsze, najlepsze uczelnie, choć zapewne także trochę najsłabszych „sprzedających” dyplomy, zamiast przekazywania wiedzy. Trzeba jednak pamiętać, że na całym świecie  istnieje wysoka korelacja pomiędzy poziomem wykształcenia społeczeństwa a poziomem rozwoju gospodarczego.

W przeciągu ostatnich 200 lat gospodarka europejska przeobraziła się z opartej na rolnictwie, później na przemyśle do skupionej na rozwoju sektora usług. Rosnąca presja dotycząca podejmowania studiów wynikała z rozwoju sektorów zatrudniających wysoce wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach fachowców. Dzisiaj jednak nikt nie jest już dłużej pewny kierunku, w którym zmierza gospodarka. Wielu ekonomistów przewiduje, że coraz większą rolę w gospodarce ponownie zacznie pełnić przemysł (tworzący obecnie około 25% PKB w UE i 20% w USA).. To jednak nie jest pewne. Branżowe kolosy zastępowane są przez zrestrukturyzowane, sprywatyzowane przedsiębiorstwa, posiadające sprecyzowany zakres produkcji i świadczonych usług. Wg profesora Dominiaka tak funkcjonująca gospodarka  staje się bardziej wydajna. Z drugiej strony rośnie potrzeba państwowej regulacji rynku. Wiele argumentów za tym przynosi obecny kryzys światowy. Musi to być jednak regulacja sprawna, oparta na solidnej wiedzy. Spektakularnym przykładem problemów z regulacją  jest sytuacja z przełomu września i października 2013, gdy zmiana maksymalnego poziomu zadłużenia państwa  nastąpiła na parę godzin przed osiągnięciem przez kraj pierwotnej jego granicy. Strach przed niewypłacalnością gospodarki USA ponowił na świecie dyskusje o wpływie długu publicznego na sytuację w państwie. USA dołączyły do grupy krajów (m.in. Włochy, Belgia), w których dług publiczny przekracza 100% rocznego PKB. To jednak nie oznacza załamania wzrostu gospodarczego, jak miało to wynikać, z zakwestionowanej ostatnio na gruncie teorii i faktów, analizy C.Reinhart i K.Rogoffa twierdzących, iż zadłużenie przekraczające 90% PKB grozi poważnymi konsekwencjami dla gospodarki i uznawane powinno być za granicę absolutnego bezpieczeństwa.

Porównując stan polskiej i amerykańskiej gospodarki nie powinniśmy ulegać panice. Dług publiczny oscylujący na poziomie 58% zdecydowanie nie jest czymś przerażającym, co ni znaczy, że byłoby lepiej, by był on niższy. Ograniczenie wydatków powinno uchronić kraj przed ekonomiczną katastrofą, choć pole manewru nie jest duże. Brutalne cięcia w budżecie zastępowane są pomysłami dotyczącymi likwidacji KRUS-u, czy kontrowersyjnym przesunięciem środków z OFE do ZUS.

Nie ma ucieczki od otwarcia gospodarki na świat, od wolnego handlu. Konwergencja cen (zbliżanie się poziomów cen w poszczególnych krajach) zachodzi bardzo powoli. Obawy przed większą integracją w ramach UE wynikające ze strachu przed wysoką inflację nie znajdują potwierdzenia w faktach. Natomiast bycie enklawą ekonomiczną otoczoną przez kraje należące do strefy euro zdaje się być nieopłacalne, pozbawione politycznej logiki. Mimo spornej kwestii polityki fiskalnej czy odłączania się od wspólnot ekonomicznych(przypadek Wielkiej Brytanii myślącej o wystąpieniu z Unii Europejskiej) w celu zadowolenia elektoratu, XXI wiek zdaje się sprzyjać zmianom i rozwojowi funkcjonowania gospodarek na świecie, nie tylko w krajach w obszarze ‚Błękitnego Banana’[1].

 

Zakładając, że ryzyko jest niepewnością którą możemy oszacować (zmierzyć) stwierdzenie, iż żyjemy w świecie o zmniejszonym ryzyku a zwiększonej niepewności jest jak najbardziej słuszne. Nassim Nicholas Taleb w swojej teorii ” Czarnego łabędzia” wykorzystał krzywą Gaussa by zwrócić uwagę na zjawiska na tyle nieprzewidywalne, że ludzie nie są w stanie w nie uwierzyć [2]. Czy podążając jego tropem jesteśmy w stanie oszacować poziom ryzyka w zglobalizowanym, pełnym zmiennych, świecie? W końcu pewnego dnia sytuacja na świecie się poprawi. Nie wiadomo czyja, gdzie i kiedy, ale coś na pewno się zmieni, a przynajmniej powinniśmy w to wierzyć.

 

Zofia Tykwińska

 


[1] http://swiat.newsweek.pl/blekitny-banan,24611,1,1.html

[2] http://blackswanevents.org/?page_id=26


Posted in Aktualności, Bez kategorii by

Pierwsze spotkanie dyskusyjne w nowym roku szkolnym

11 września 2013 roku mieliśmy niezwykłą przyjemność zaprosić zainteresowanych i stałych członków Klubu Myśli Politycznej na pierwsze w tym roku spotkanie informacyjne. Omówiono na nim nie tylko osiągnięcia dotyczące spotkań w ubiegłym roku szkolnym, ale również zakreślono plan na przyszły semestr, drugą część kadencji obecnego zarządu, oraz opisano strukturę i cele organizacji. Chcielibyśmy podziękować wszystkim obecnym na spotkaniu i zaprosić do współpracy z KMP w nowym roku szkolnym. (więcej…)


Posted in Aktualności by

KMP w 2013 roku, czyli raport na połowę kadencji

W ostatni poniedziałek(24.06.2013r.) odbyło się ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie Klubu Myśli Politycznej. Spotkanie to, posiadające charakter czysto formalny, miało na celu podsumowanie pierwszej połowy kadencji zarządu KMP. W przygotowanej przez prezesa KMP prezentacji zawarte zostały dokonania KMP w ostatnich 6 miesiącach oraz zakreślone zostały plany na drugą połowę kadencji przypadającą na pierwsze półrocze przyszłego roku szkolnego. Za największe osiągnięcie minionego półrocza jednoznacznie uznano uchwalenie statutu KMP, a najgłośniejszym wydarzeniem okazała się debata posłów Roberta Biedronia i Andrzej Jaworskiego na temat związków partnerskich. Za główne zadanie na nowy rok szkolny uznano organizację III edycji konkursu „Z polską polityką na TY!”.


Posted in Aktualności by

Związki parnerskie – konieczność czy temat zastępczy?

W ciągu ostatnich lat jednym z najczęściej poruszanych przez media tematów jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Prawo to, obowiązuje obecnie w 14 krajach[1]. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w lutym bieżącego roku orzeczenie, iż dyskryminującym jest prawo uniemożliwiające parze homoseksualnej adopcję dziecka[2]. Jednak to nie o adopcję dzieci przez pary homoseksualne toczy się w Polsce spór. Jesteśmy w trakcie debaty, którą Dania zakończyła w 1989 roku. Związki partnerskie – czy są one koniecznością? A może służą jedynie jako temat zastępczy na scenie politycznej?
(więcej…)


Posted in Aktualności by

Debata o związkach partnerskich

Klub Myśli Politycznej „Stańczyk” zaprasza na dyskusję na temat związków partnerskich- ich sensu, a także konsekwencji w przyszłości. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele dwóch przeciwstawnych poglądów- Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Robert Biedroń, poseł Ruchu Palikota.

(więcej…)


Posted in Aktualności by

Debata KMP nt rządów PO

­­­­­­17 maja w Klubie Myśli Politycznej odbyła się dyskusja między uczniami Topolówki nt  rządów PO w Polsce. Debata została zdominowana przez kwestie społeczne w kontekście KRUS, istnienia tzw. „zielonej wyspy” i polityki zagranicznej nie tylko za rządów PO ale także PiS-u. W trakcie spotkania wykształciły się dwa stronnictwa, liberałowie i konserwatyści.

(więcej…)


Posted in Aktualności by

„Stańczyk” w Brukseli

W dniach 11- 15 maja 2013 roku troje członków Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk”, Anna Korczyńska (IIA), Piotr Ratusznik (IC) i Filip Pilarski (IIC), uczestniczyło w wizycie studyjnej w Brukseli zorganizowanej przez europosła Jarosława Wałęsę.

Pierwszy dzień wizyty upłynął na zwiedzaniu historycznej części Brukseli. Symbole historycznej roli miasta – Grand Place, katedra czy Pałac Sprawiedliwości wywarły na uczestnikach duże wrażenie. Następnego dnia celem była Brugia, niewielkie miasto ok. 100 km od Brukseli.  Miasto pełne gotyckich kościołów, starych kamienic, poprzecinane kanałami rzecznymi jest jedną z największych atrakcji turystycznych Belgii.

(więcej…)


Posted in Aktualności by

Kościół a związki partnerskie na forum KMP

12 kwietnia w Klubie Myśli Politycznej odbyła się dyskusja między uczniami Topolówki nt. roli Kościoła w życiu publicznym. Trwająca niemal półtorej godziny gorąca wymiana opinii została zdominowana przez sprawę związków partnerskich i praw, jakie powinny zostać przyznane homoseksualistom. W trakcie spotkania wykształciły się dwa stronnictwa: konserwatywne, wierzące w naturalną rolę mężczyzny i kobiety w społeczeństwie i liberalne, argumentujące za równouprawnieniem zarówno par hetero- jak i homoseksualnych.

(więcej…)


Posted in Aktualności by